Skip Repetitive Navigational Links

LIST OF EZE – NRI  (KINGS OF NRI) AND ORDER OF REIGN:

EZE NRI OBALIKE 1889-1936

Photo taken by Northcorte Thomas in 1910 as OBALIKE sounds his bell

Source: Nri Kingdom and Hegemony by Prof M. A. Onwuejeogwu 1980


 

 1.  Nri – Ifikuanịm 1043 – 1158

 2.  Nri – Namoke (from Diodo) 1090 – 1158

 3.  Nri – Buife (From Obeagụ Unified Ọfọ N’alọ Agukwu and Diodo) 1159 – 1259

 4.  Nri – Ọmalọ (Uruọji) 1260 – 1299

 5. Nri – Jiọfọ 1 (Agbadana) 1300 – 1390

 6. Nri – Ọmalonyeso (Obeagu) 1391 –1464

 7. Nri – Anyamata (Uruọji) 1465 – 1511

 8. Nri – Fenenu (Agbadana) 1512 – 1582

 9. Nri – Agụ (Obeagu) 1583 – 1676

 10. Nri – Apia and Nri – Alike (both from Uruọji died the same day) 1677 – 1700

 11. Nri – Ezimilo (Agbadana) 1701 – 1723

 12. Nri – Enwenetem (Agbadana) 1724 – 1794

 13. Nri – Enwelana 1 (Obeagu) 1795 – 1886

 14. Nri – Ọbalike (Uruọji) 1889 – 1936

 15. Nri – Jiofọ II Taabansi Udene (Agbadana) 1937 – 1987

 16. Nri – Enwelana II Obidiegwu Onyeso (MFR) (Obeagu) 1988 -